Χορωδία

Χορωδιακό τμήμα Αγ. Αποστόλων ανά περιόδους.

Παιδιά χορωδιακού τμήματος

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ