Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής

Και για τον άγιο τούτο απόστολο του Χρίστου οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης αρκούνται στην αναφορά μόνο του ονόματος του στους καταλόγους των μαθητών. Έτσι οι μεν Ματθαίος και Μάρκος τον μνημονεύουν ως Σίμωνα Κανανίτη (10, 4. 3, 18), ο δε Λουκάς ως Σίμωνα Ζηλωτή (6, 15. Πράξ. 1, 13). Ζηλωτές ήταν αυτοί που αγωνίζονταν με ζήλο για θρησκευτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο προφήτης Ηλίας «ο ζηλωτής» (Α’ Βασ. 19, 10). Αλλά κατά τη ρωμαιοκρατία της Παλαιστίνης ήταν τα μέλη μιας ιουδαϊκής πολιτικοθρησκευτικής παράταξης, που για θρησκευτικούς λόγους αρνούνταν υποταγή στους Ρωμαίους και καταβολή φόρων σ’ αυτούς. Είχαν μεσσιανικές προσδοκίες και επεδίωκαν με βίαια μέσα να διώξουν τούς Ρωμαίους και να εγκαθιδρύσουν θεοκρατικό καθεστώς με αρχηγό ένα νέο Δαβίδ. Πιθανόν ο Σίμων να άνηκε σε μια τέτοια ομάδα, προτού κληθεί στο αποστολικό αξίωμα, οπότε ανέπτυξε το θείο ζήλο για το Ευαγγέλιο του Χρίστου, το όποιο κατά την παράδοση κήρυξε στην Αίγυπτο, τη Συρία, ίσως και στις βρετανικές νήσους. Η μνήμη του τιμάται τη 10η Μαΐου.