Ματθίας

Μετά την προδοσία και το τραγικό τέλος του μαθητή Ιούδα του Ισκαριώτη, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού (Πράξ. 1, 16), σύμφωνα και με την προφητεία την αποστολή του να την πάρει άλλος (Ψαλμ. 109, 8), ο απόστολος Πέτρος πρότεινε στους συναγμένους αποστόλους να εκλέξουν τον αντικαταστάτη του, με τούτα τα λόγια: Πρέπει ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλον τον καιρό που ο Κύριος, ο Ιησούς, συναναστράφηκε μ’ εμάς, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί μ’ εμάς ότι ο Ιησούς αναστήθηκε (Πράξ. 1, 21-22).
Και αφού πρότειναν τον Ιωσήφ και το Ματθία, προσευχήθηκαν στον Κύριο να τους δείξει ποιον από τους δύο προτιμά για το αποστολικό λειτούργημα και την αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας. Και αφού έβαλαν κλήρους, ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, ο οποίος και προστέθηκε στους έντεκα αποστόλους (Πράξ. 1, 26). Κήρυξε σε διάφορους τόπους και κυρίως στην Αιθιοπία, όπου και μαρτύρησε. Η μνήμη του τιμάται στις 9 Αυγούστου.