Ματθαίος ο Ευαγγελιστής

Ο Ματθαίος ή Λευΐς, γιός του Άλφαίου (Μάρκ. 2, 14) ασκούσε το επάγγελμα του τελώνη στην Καπερναούμ. Ήταν δηλαδή αρμόδιος για την είσπραξη των φόρων. Ιδιαίτερα την εποχή του Χρίστου η φορολογία ήταν δυσβάσταχτη και οι τελώνες είχαν καταντήσει μια πληγή: ήταν άδικοι και άρπαγες τόσο για να ικανοποιούν τις ρωμαϊκές Αρχές όσο και για να θησαυρίζουν οι ίδιοι. Και είχαν καταντήσει τόσο μισητοί ώστε οι άνθρωποι των χρόνων εκείνων να θεωρούν ως πλέον αμαρτωλούς τους τελώνες και τις πόρνες.
Εξαίρεση φαίνεται ότι αποτελούσε ο Ματθαίος. Γι’ αυτό και όταν τον είδε ο Ιησούς να κάθεται στο τελωνείο… του λέει- ακολούθησε με. Κι εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε (Ματθ. 9, 9) για να γίνει μαθητής και απόστολος και μάλιστα συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου, το περιεχόμενο του οποίου «προϋποθέτει αναγνώστες ιουδαίους χριστιανούς που είναι εξοικειωμένοι με την Παλαιά Διαθήκη και τις ιουδαϊκές παραστάσεις και αντιλήψεις. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το συνδετικό κρίκο μεταξύ Π. και Κ. Διαθήκης, όπως συνάγεται τόσο από τη γενεαλογία του Ιησού, με την οποία αρχίζει, όσο και από τη σταθερή συνήθεια του ευαγγελιστή να παρουσιάζει τα σχετικά με τη ζωή, τη διδασκαλία, το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού ως πραγματοποίηση των προρρήσεων της Π. Διαθήκης».
Ο απόστολος Ματθαίος έζησε ασκητικά. Κήρυξε στην Παλαιστίνη και την Αιθιοπία. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου.