Ιούδας ο Λεββαίος ή Θαδδαίος

Τον απόστολο τούτον ο μεν Ματθαίος αναφέρει με το όνομα Λεββαίος, o επικληθείς Θαδδαίος (10, 3), o Μάρκος με το όνομα Θαδδαίος (3, 18), o δε Λουκάς ως Iούδαν Ιακώβου (6, 16. Πράξ. 1, 13). Τέλος o ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει ότι κατά το Μυστικό Δείπνο o Iούδας, όχι o Ισκαριώτης, ρώτησε τον Ιησού: Κύριε, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σ’ εμάς κι όχι στον κόσμο; (14, 22).
Κατά την εκκλησιαστική Παράδοση o Θαδδαίος υπήρξε μαθητής Ιωάννου του Προδρόμου, προτού κληθεί στο αποστολικό αξίωμα. Κήρυξε στη Σαμάρεια και τη Συρία, τη Μεσοποταμία και την Αρμενία, όπου και βρήκε μαρτυρικό τέλος στην πόλη Σαβαρχάρ. H μνήμη του τιμάται στις 21 Απριλίου.