Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου

Πλην του Ιακώβου, γιου του Ζεβεδαίου, και δεύτερος απόστολος του Κυρίου έχει το όνομα τούτο, αλλά ήταν γιος του Αλφαίου (Ματθ. 10, 3. Μάρκ. 3, 18. Λουκ. 6, 15. Πράξ. 1, 13). Πλην του ονόματός του, στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρονται άλλες πληροφορίες για τον Ιάκωβο. Μια εξήγηση μπορεί να είναι ότι ήταν άνθρωπος ταπεινός και θα του άρεσε περισσότερο να ακούει παρά να ομιλεί. Η έλλειψη όμως πληροφοριών δεν σημαίνει ότι δεν είχε την αξία του, αφού ο Ιησούς τον έκρινε κατάλληλο για να τον κάνει μαθητή και απόστολό του.

Κατά την παράδοση κήρυξε στην Αίγυπτο, βρήκε δε μαρτυρικό θάνατο στην πόλη Οστρακίνη. Η μνήμη του τιμάται στις 9 Οκτωβρίου.