Οι Βίοι των Αγίων

Ο μαθητής με το ελληνικό όνομα Ανδρέας, τον όποιο πρώτο κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα ο Κύριος, ήταν γιός του Ίωνά και αδελφός του αποστόλου Πέτρου. Καταγόταν από την κωμόπολη Βηθσαϊδά, στα παράλια της Τιβεριάδος λίμνης.

(Ίω. 20, 24. 21, 2). Εβραίος από τη Γαλιλαία ο απόστολος Θωμάς αναφέρεται τρεις φορές στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και το Συναξάριο του αγίου Ιακώβου, ό απόστολος αυτός ήταν γιος του Ζεβεδαίου και αδελφός του άλλου αποστόλου, του Ιωάννου του Θεολόγου.

Ο αρχικά 12ος από τους μαθητές του Χριστού, Ιούδας, αναφέρεται στα Ευαγγέλια ως Ισκαριώτης (από την πατρίδα του Ισκαριώτ ή Καριώτ), με τη διευκρίνιση: ο και παραδούς αυτόν (Ματθ. 10, 4), ος και παρέδωκεν αυτόν (Μαρκ.

Τον απόστολο τούτον ο μεν Ματθαίος αναφέρει με το όνομα Λεββαίος, o επικληθείς Θαδδαίος (10, 3), o Μάρκος με το όνομα Θαδδαίος (3, 18), o δε Λουκάς ως Iούδαν Ιακώβου (6, 16. Πράξ. 1, 13).

Γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης, αδελφός του αποστόλου Ιακώβου, ήταν ο νεότερος σε ηλικία μαθητής του Κυρίου, αφού προηγουμένως υπήρξε και μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου.

Ο Ματθαίος ή Λευΐς, γιός του Άλφαίου (Μάρκ. 2, 14) ασκούσε το επάγγελμα του τελώνη στην Καπερναούμ. Ήταν δηλαδή αρμόδιος για την είσπραξη των φόρων.

Προετοιμασμένος πνευματικά και ο Πέτρος, όπως ο αδελφός του Ανδρέας, για τον ερχομό του Μεσσία και Λυτρωτή, δέχθηκε χωρίς δισταγμό την πρόσκληση του Κυρίου να τον ακολουθήσει και αντί ψαράς να γίνει στο έξης «αλιεύς ανθρώπων».

Πλην του Ιακώβου, γιου του Ζεβεδαίου, και δεύτερος απόστολος του Κυρίου έχει το όνομα τούτο, αλλά ήταν γιος του Αλφαίου (Ματθ. 10, 3. Μάρκ. 3, 18. Λουκ. 6, 15. Πράξ. 1, 13).

Μετά την προδοσία και το τραγικό τέλος του μαθητή Ιούδα του Ισκαριώτη, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού (Πράξ. 1, 16), σύμφωνα και με την προφητεία την αποστολή του να την πάρει άλλος (Ψαλμ.

Γεννημένος στην Κανά της Γαλιλαίας, κατοικούσε στη Βηθσαϊδά. Ήταν φίλος του Φιλίππου, μέσω του οποίου γνώρισε το Χριστό. Όταν μαζί με το φίλο του πλησίασε τον Κύριο, εκείνος είπε: Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του (Ίω. 1, 48).

Και για τον άγιο τούτο απόστολο του Χρίστου οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης αρκούνται στην αναφορά μόνο του ονόματος του στους καταλόγους των μαθητών. Έτσι οι μεν Ματθαίος και Μάρκος τον μνημονεύουν ως Σίμωνα Κανανίτη (10, 4.

Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τα αφορώντα στο μαθητή και απόστολο του Χρίστου Φίλιππο περιέχονται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.

Ήταν ευγενής πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχηδόνα της Λιβύης, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Στην Αντιόχεια, εξασκούσε άριστα τη μαγική τέχνη. Κάποτε όμως, ένας ειδωλολάτρης, ο Αγλαίδας ερωτεύθηκε μία παρθένο κόρη , την Ιούστα.

Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος απόστολος του Ευαγγελίου, στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς.